Dostawa materiałów ślusarskich dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ślusarskich dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ujętych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Realizacja zadań odbywać się będzie w ramach dostaw sukcesywnych, poprzez dostawy częściowe, wg potrzeb Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy i gwarancji określają n/w załączniki do SIWZ:
- Załącznik nr 1 - wykaz materiałów ślusarskich,
- Załącznik nr 2 - wzór umowy
4. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (transport wraz z wyładunkiem) zamówione materiały na własny koszt i ryzyko, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, na wskazane przez Zamawiającego miejsce w jednym z budynków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wymienionych poniżej:
- Budynek G (główny) – al. Niepodległości 162;
- Budynek A – ul. Rakowiecka 24;
- Biblioteka – ul. Rakowiecka 22 B;
- Budynek W – ul. Wiśniowa 41;
- Dom Studenta nr 1 Sabinki – al. Niepodległości 147;
- Budynek M – ul. Madalińskiego 6/8;
- Dom Studenta nr 3 Grosik – ul. Madalińskiego 31/33;
- Budynek C – al. Niepodległości 128.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian ilościowo-rzeczowych w ramach zamawianego asortymentu, wyspecyfikowanego w wykazie materiałów oraz ceny oferty, a także możliwość ograniczenia zakresu zamawianego asortymentu nie więcej niż o 30%. Zmiany ilościowo-rzeczowe mogą dotyczyć łącznie nie więcej niż 30 % wartości umowy (oznacza to możliwość zamówienia zwiększonych ilości poszczególnych materiałów kosztem zmniejszenia ilości lub niezamówienia innych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się