„Mechaniczne sadzenie roślin cebulowych na terenie miasta Tychy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roślin cebulowych wraz z mechanicznym sadzeniem na terenie miasta Tychy.
1.Zakres rzeczowy zamówienia składa się m.in. z:
1.2.Zakupu materiału roślinnego,
1.3.Dostawy materiału roślinnego,
1.4.Mechanicznego posadzenie materiału roślinnego.
2.Okres gwarancji jakości na posadzony materiał roślinny - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac.
3.Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1.Załączniku nr 3: opisie przedmiotu zamówienia,
3.2.Załączniku nr 4: we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Tyski Zakład Usług Komunalnych
Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się