Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z montażem sprzętu AGD w Centrum Rodzin w Człuchowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, wniesienie oraz montaż mebli do Centrum Rodzin w Człuchowie przy ul. Traugutta 2 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części.
Część 1 – Dostawa i montaż mebli dla Centrum Rodzin w Człuchowie.
Część 2 - Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z montażem sprzętu AGD w Centrum Rodzin w Człuchowie.
Liczba oraz parametry mebli określone są w Załączniku nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 oraz w Załączniku nr 3b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2, natomiast lokalizację w poszczególnych pomieszczeniach oraz poglądowe wizualizacje zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ.

Warunki realizacji obu części zamówienia:
1) Przedmiot umowy winien być dostarczony do Centrum Rodzin w Człuchowie, ul. Traugutta 2.
2) Zamawiający, przed przystąpieniem do wykonania mebli, zobowiązuje Wykonawcę do dokonania pomiarów pomieszczeń, pokoi oraz innych pomieszczeń w Centrum Rodzin w Człuchowie, w których dostawa i montaż mebli, dla celów realizacji dostawy.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podjęciem produkcji/zakupu mebli stanowiących przedmiot zamówienia, ustalił odcień koloru mebli oraz tkaniny obiciowe dla mebli tapicerowanych (fotele, sofy, kanapy, krzesła). Wybrany obustronnie odcień koloru wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy i montażu mebli na co najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą.
5) Dostawy przedmiotu umowy muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw w innych dniach i godzinach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do odbioru mebli.
6) Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.
7) Załadunek, transport oraz rozładunek należy do obowiązków Wykonawcy, a jego koszt jest wliczony w cenę dostawy.
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie przedmiotu umowy powstałe w trakcie transportu.
9) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z transportowaniem, składaniem i ustawieniem mebli we wskazanych w dokumentacji rysunkowej pomieszczeniach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 1
Człuchów 77-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1
Człuchów 77-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się