ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH WRAZ Z CHODNIKAMI I PLACAMI W SEZONIE 2020/2021 NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz dróg powiatowych wraz z chodnikami, utwardzonymi poboczami i placami na terenie gminy Mysłakowice w sezonie 2020/2021.
Usługa została podzielona na II części.
Część I – Zimowe utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej w sezonie 2020/2021.
Część II – Zimowe utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej w sezonie 2020/2021.
2. CZĘŚĆ I. Zimowe utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej w sezonie 2020/2021. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych wraz z chodnikami i placami w sezonie zimowym 2020/2021 zgodnie z zasadami co najmniej STANDARDU IV określonego w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Długość dróg gminnych ustalona została w ilości ca 100,34 km. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy.
3. CZĘŚĆ II. Zimowe utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej w sezonie 2020/2021. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Mysłakowice w sezonie zimowym 2020/2021 na warunkach określonych projektem umowy w zakresie:
1) oczyszczanie ze śniegu oraz z błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, chodniki, obiekty mostowe, pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej lub kamiennej) położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice,
2) zwalczanie śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność wyznaczonych odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice, przy pomocy materiałów uszorstniających i środków chemicznych,
3) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników, poboczy po zakończeniu akcji zimowej do dnia 15 maja 2021 roku.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 12 do SIWZ oraz we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się