Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Oksa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Oksa. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Oksa. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Oksa. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołtysów Gminy Oksa. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Włoszczowska 22
Oksa 28-363
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
Oksa 28-363
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się