Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , w szczególności tym:
a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów,
b) papieru i tektury,
c) szkła,
d) tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych,
e) odpadów ulegających biodegradacji,
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g) odpadów wielkogabarytowych,
h) zużytych opon,
i) popiół z palenisk domowych,
j) itp.( katalog odpadów jest otwarty ) - w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze Gminy Zebrzydowice.
Na terenie Gminy Zebrzydowice obowiązują w ciągu całego roku dwa okresy gospodarowania odpadami:
- okres letni obowiązuje od 01.04 do 31.10 danego roku kalendarzowego.
- okres zimowy obowiązuje od 01.11 do 31.03 danego roku kalendarzowego.

1.2. Dane ogólne:
Gmina Zebrzydowice zajmuje obszar o powierzchni około 42 km2, co stanowi około 0,3% powierzchni województwa śląskiego, oraz liczy ponad 12 tys. mieszkańców, czyli około 0,2% ludności województwa . Ilość nieruchomości ok. 2840 , ilość gospodarstw ok.3250
W skład Gminy Zebrzydowice wchodzą 4 miejscowości:
- Zebrzydowice,
- Marklowice Górne,
- Kończyce Małe,
- Kaczyce,
które zostały podzielone na 5 jednostek – sołectw:
- sołectwo Zebrzydowice Dolne,
- sołectwo Zebrzydowice Górne,
- sołectwo Marklowice Górne,
- sołectwo Kończyce Małe,
- sołectwo Kaczyce.
Dodatkowe, uzupełniające dane dotyczące sytemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zebrzydowice(patrz analiza gospodarki odpadami za dany rok, akty prawa miejscowego), można uzyskać na naszej stronie internetowej:

https://www.zebrzydowice.pl/strona-149-gospodarka_odpadami.html

Do realizacji przedmiotowego zamówienia szacunkowo przyjęto zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2021r – 4100 Mg ; 2022r. – 4300 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się