Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ (będącym jednocześnie załącznikiem do Wzoru umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

31-004 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się