Budowa biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie – etap V

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie – etap V”, zwana w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1obejmuje:
a) Instalację centralnego ogrzewania
b) Instalację wentylacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Ostrowska 49
Sieroszewice 63-405
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
Ul. Ostrowska 49
Sieroszewice 63-405
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się