Wykonanie 6-ciu zadań projektowych związanych z drogami powiatowymi oraz wojewódzkimi zlokalizowanymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, polegających na zaprojektowaniu odcinków chodników wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań projektowych:
1. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik na odcinku od km 1+432 do km 2+684 w miejscowości Dział”.
2. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów”.
3. „Projekt chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, oświetleniem z oświetleniem ulicznym przy drodze wojewódzkiej DW 957 w miejscowości Stare Bystre – odc. 150 km 4+133 do km4+308, odc. 150 km 4+403 do km 4+538 (strona lewa, około 310m) oraz odc. 150 km 4+478 do km 4+538 (strona prawa, około 60m)”.
4. „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 958 w miejscowości Wróblówka – odc. 050 km 3+308 do km 3+448 (strona lewa, około 140m)”.
5. „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 957 w miejscowości Czarny Dunajec – odc. 150 km 0+074 do km 0+714 (strona lewa, około 640m)”.
6. „Projekt rozbudowy drogi gminnej K360001 - „Do stadionu” w miejscowości Ciche – Miętustwo”, dz. ewid. nr 18078/1 – km 0+000 do km 0+464, wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem oraz oświetleniem.
Szczegółowy zakres prac/czynności został wyszczególniony w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Józefa Piłsudskiego 2
Czarny Dunajec 34-470
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Czarny Dunajec
Józefa Piłsudskiego 2
Czarny Dunajec 34-470
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się