Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych do instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.
1. Część A – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek wytwarzających bariery antyodorowe mokre, do stosowania na otwartej przestrzeni, preparat przeznaczony do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu.
2. Część B – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek, wytwarzających bariery antyodorowe suche, do stosowania na otwartej przestrzeni
3. Część C – Preparat antyodorowy do przenośnych urządzeń niskociśnieniowych stosowanych na otwartej przestrzeni (opryskiwaczy plecakowych), preparat przeznaczony do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu, zagniwania zebranych odpadów zielonych.
4. Część D – Preparat w postaci stałej do posypywania odpadów w celu likwidacji uciążliwości odorowych, przez nie generowanych, o przedłużonym działaniu. Preparat przeznaczony do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu, zagniwania zebranych odpadów zielonych, magazynowania odpadów uciążliwych zapachowo
5. Część E – Preparat antyodrowy do stosowania w instalacji suchej dezodoryzacji w zamkniętej przestrzeni (hala przyjęć odpadów o kubaturze 13 tys.m3), preparat przeznaczony do neutralizacji odorów zawierających amoniak, emitowanych przez zmagazynowane odpady komunalne zmieszane.
6. Część F – Preparat antyodrowy do stosowania w instalacji suchej dezodoryzacji w zamkniętej przestrzeni (hala przyjęć odpadów o kubaturze 13 tys.m3), preparat przeznaczony do neutralizacji odorów zawierających aminy, emitowanych przez zmagazynowane odpady komunalne zmieszane.
7. Część G – Preparat do neutralizacji odorów pochodzących ze zbiornika p.poż. o pojemności 400m3 znajdujący się na otwartej przestrzeni.
8. Część H – Preparat do neutralizacji odorów w odciekach z mycia posadzki w Zakładzie biologicznego przetwarzania odpadów
9. Część I – Preparat do neutralizacji odorów emitowanych przez odcieki technologiczne znajdujące się w zbiornikach odcieków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się