Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) odczynników immunochemicznych oraz materiałów do kontroli i kalibracji wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań technicznych dzierżawionego analizatora wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu asortymentowym przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego faksem lub e-mailem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Jeżeli termin dostawy upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawę analizatora do oznaczania badań immunochemicznych należy wykonać w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się