Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (II)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (II) swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, na odcinku od W52 do W56 tj. na wysokości działek 341/2 – 361.
2. Zakres zadania obejmuję budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 477,38 m.
1) Zadanie nr 1 – odcinek sieci wodociągowej W52-W53 o długości 146,88 m w miejscowości Dominów.
2) Zadanie nr 2 – odcinek sieci wodociągowej W53-W54 o długości 93,95 m w miejscowości Dominów.
3) Zadanie nr 3 – odcinek sieci wodociągowej W54-W55 o długości 72,90 w miejscowości Dominów.
4) Zadanie nr 4 – odcinek sieci wodociągowej W55-W56 o długości 163,65 m w miejscowości Dominów.

3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne w zakresie odnoszącym się do wyżej wskazanego odcinka sieci wodociągowej.

4. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Partyzancka 2
Mełgiew 21-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.
Partyzancka 2
Mełgiew 21-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się