Remont pyłomierzy bloku nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Remont pyłomierzy bloku nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.


Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą zakładki: "PYTANIA / INFORMACJE".

Ewentualny udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym jest związany ze złożeniem OSWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania. Oświadczenie to jest w załączeniu do niniejszego RFI.

Termin realizacji: od 15.11.2020r. do 12.03.2021r

Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Remont pyłomierza DH- SP100 dla bloku nr 1 w zakresie:
1. wymiana lasera
2. wymiana światłowodu
3. kalibracja pyłomierza na odcinku bezpyłowym
4. ustawienie napięć
5. wykonanie liniowości pyłomierza
6. wymiana rury osłonowej
7. sprawdzenie sygnałów w systemie oraz torów prądowych
8. wymiana filtrów przedmuchu
9. wymiana węży do powierza płuczącego
10. sprawdzenie i ewentualna naprawa dmuchawy
11. sprawdzenie sygnałów pomiędzy skrzynką MCU, a głowicą SP100
12. czyszczenie pyłomierza
13. uruchomienie urządzenia

UWAGA
Wszystkie niezbędne elementy do wykonania remontu pyłomierza są do zakupu przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się