Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 2 zadań: Modernizacja linii kablowej 20 kV L-988 - 100/2020/ZAK2