Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 10 części zamówienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 10 części zamówienia:
- pakiet nr 1 - Odczynniki wg Thermo Fisher Scientific
- pakiet nr 2 – Odczynniki wg A&A Biotechnology
- pakiet nr 3 - Odczynnik CyStain PI OxProtect Sysmex Partec
- pakiet nr 4 - Odczynniki chemiczne wg Sigma Aldrich
- pakiet nr 5 - Odczynniki chemiczne wg Sigma Aldrich
- pakiet nr 6 - Materiały laboratoryjne wg Biomaxima
- pakiet nr 7 – Materiały zużywalne do zestawu miareczkowania potencjometrycznego CRISON wg VWR
- pakiet nr 8 – Roztwory wzorcowe wg SCP SCIENCE
- pakiet nr 9 - Odczynniki chemiczne wg Merck
- pakiet nr 10 - Materiały zużywalne do analizatora vario MAX CNS wg Kendrolab
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw i określono w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo – cenowy).
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, nie dopuszcza się jednak dzielenia poszczególnych pakietów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się