Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego programu informatycznego w ilości 6 sztuk określonego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, będących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

45-077 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się