Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kańczudze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kańczudze. Zakres dostaw obejmuję:
- motopompa szlamowa PH 2400 – 1 szt,
- motopompa szlamowa WT40X – 1 szt,
- pompa zanurzeniowa – 1szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Lokalizacja dostaw: Ochotnicza Straż Pożarna w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga.

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.
Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego.
Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu.
Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Termin gwarancji na poszczególne elementy dostaw: 24 miesiące

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

37-220 Kańczuga


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M.Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się