Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sepólnie Krajeńskim w 2020 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowo – transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2020 roku.
W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego wykonawca będzie zobowiązany na każde wezwanie zamawiającego podstawić do jego dyspozycji na warunkach umownych następujące jednostki sprzętowo – transportowe (łącznie, w części lub pojedynczo):
a)minimum jeden samochód samowyładowczy z trójstronnym wywrotem o ładowności równej co najmniej 5 Mg i nie większej niż 25 Mg;
b)minimum jedną samobieżną koparkę, ładowarkę, koparko – ładowarkę lub koparko – spycharkę na podwoziu kołowym;
c)jeden ciągnik rolniczy z osprzętem (wymagana przyczepa samowyładowcza z trójstronnym wywrotem o ładowności 4 – 6 Mg);
d)jedną równiarkę samojezdną;
e)jeden samobieżny walec ogumiony o masie własnej równej co najmniej 8 Mg lub jeden stalowy walec wibracyjny (samobieżny lub ciągniony) o masie własnej równej co najmniej 6 Mg;
f)samobieżny lub ciągniony zestaw niskopodwoziowy o dł. min. 11m;
g)dźwig samojezdny o udźwigu min. 5 ton,
h)podnośnik koszowy samojezdny,
które z punktu widzenia zamawiającego będą niezbędne do użycia w 2020 roku w trakcie realizacji przezeń zadań ustawowych spoczywających na zarządcy dróg (z wyłączeniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 07:50


» Lokalizacja

ul. Koronowska 5
Sępólno Krajeńskie 89-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5
Sępólno Krajeńskie 89-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się