DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO INSTALACJI PODAWANIA MUŁU WĘGLOWEGO

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy nw. elementów instalacji podawania mułu węglowego, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15.
1. NURNIK-CYLINDER 160-60 KAT.262840008 POMPA KOS 1080 szt. 10
2. ELEMENT KAT.239226008 K6 POMPY SMAR POMPA KOS 1070 szt. 10
3. POMPA SMAROWN.ELEKTR.24V;2 L; P203 272669004 POMPA KOS 1070 szt. 1
4. ZESPÓŁ NAPĘDOWY KAT.279187000 AGREGAT HYDRAUL.HA-75 szt. 1

Właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia jest firma Putzmeister - Niemcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawę przedmiotowych części zamiennych.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres miroslaw.metryka@tauron-wytwarzanie.pl. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia.
----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Mirosław Metryka, numer telefonu: 516 114016, adres e-mail: miroslaw.metryka@tauron-wytwarzanie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się