Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w związku z postępowaniem nr 2020/PP/TSR/WOZ/01597/E pod nazwą: „Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków oraz potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

W zakładce „Dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
1) Opis Zapytania nr 2020/PP/TSR/WOZ/01597/E
2) Wzory Formularzy
3) Podręcznik - składanie ofert

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

TAURON Serwis sp. z o.o
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

TAURON Serwis sp. z o.o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się