Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R – Trzcinica – Osobnica – Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych” – Etap II

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: projekt organizacji ruchu – 1 kpl, usunięcie humusu - 725 m2, podłoże z materiałów sypkich – 14,26 m3, kanały z rur Ø 400 mm – 64 mb, kanały z rur Ø 500 – 214 mb, zasypanie rurociągu urobkiem – 427 m3, przykanaliki z rur Ø 200 mm – 18 mb, studzienki ściekowe Ø 500 – 9 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 7 szt., studnia rewizyjna wylewana na mokro – 1 szt., krawężniki betonowe – 288 mb, obrzeża betonowe – 291 mb, nawierzchnie z kostki brukowej kostka szara – 447 m2, koryta wykonane na poszerzeniach – 230, 4 m2, podbudowy z kruszyw 0 - 63 mm – 255,15 m2, podbudowy z kruszyw 0 - 31,5 mm – 168,75 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną – 21,094 t, skropienie nawierzchni asfaltem – 168,75 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych – 168,75 m2, wykop pod przepust – 30,375 m3, rozebranie przepustu Ø 1000 mm – 20 mb; kanał z rur Ø 1000 mm – 22 mb, ścianka czołowa przepustu – 1 szt., poręcza ochronne U11a – 12 mb, bariery ochronne stalowe – 12 mb, koryta betonowe 50 cm – 20 mb, inwentaryzacja powykonawcza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się