Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1.861,831 MWh. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb: lokali i obiektów oraz oświetlenia drogowego. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD): ENEA Operator Sp. z o.o.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Ogrodowa 2
Nowa Wieś Wielka 86-060
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
Nowa Wieś Wielka 86-060
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się