Modernizacja drogi gminnej na terenie gminy Kłoczew

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w Gminie Kłoczew na odcinku w miejscowości Czernic (dz. geod. nr 750) – dł. odcinka 406 m,
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót, który stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Długa 67
Kłoczew 08-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kłoczew
Długa 67
Kłoczew 08-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się