Dostawa kadłubów łodzi motorowych, kadłuba łodzi roboczej aluminiowej oraz silników zaburtowych

» Opis zapytania

1. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy, następujące części:

1) część pierwsza obejmuje dostawę kadłubów łodzi motorowych;
2) część druga obejmuje dostawę kadłuba łodzi roboczej aluminiowej;
3) część trzecia obejmuje dostawę silników zaburtowych.

2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załącznikach nr 1-1b do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się