“Budowa przedszkola w Glinnie”

» Opis zapytania

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w Glinnie.

4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
- wykonanie stanu zerowego tj. roboty ziemne, fundamenty i ściany podziemia, izolacje
fundamentów i ścian podziemia, warstwy podposadzkowe,
- wykonanie stanu surowego, tj. konstrukcji nadziemnej, ścian murowanych, lekkich GK i
szkieletowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych,
- wykonanie stanu wykończeniowego zewnętrznego i wewnętrznego,
- dostarczenie wyposażenia sanitarnego, meblowego biurowego i meblowego oddziałów,
- dostarczenie wyposażenia kuchennego w tym w szczególności: rozdzielni, stanowiska dostawy
towarów, obieralni oraz magazynu warzyw i owoców, kuchni,
- wykonanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci;
- wykonanie ogrodzenia oraz zieleni w tym trawników, sadzenie drzew i krzewów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ, w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym – załącznik nr 7 do SWIZ, w Przedmiarach robót – załącznik nr 8 do SWIZ, Specyfikacji Technicznj Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 9 do SWIZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski
ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się