Budowa sięgacza ul. Korczak stanowiącego dojazd do budynków przy ul. Korczak 4a, 4b, 6 i 6a

» Opis zapytania

Zgodnie z zapisem pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa sięgacza ul. Korczak stanowiącego dojazd do budynków przy ul. Korczak 4a, 4b, 6 i 6a”.
4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
2/ wykonanie miejsc postojowych,
3/ wykonanie drogi manewrowej – dojazdowej,
4/ wykonanie chodników,
5/ wykonanie elementów odwodnienia stanowiących uzupełnienie kanalizacji deszczowej,
6/ budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
7/ usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
8/ wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew,
9/ obsługę geodezyjną w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określeniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą likwidowane urządzenia oraz zmianę użytków (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG),
10/ opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z tym projektem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się