Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

» Opis zapytania

Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Zamówienie swym zakresem obejmuje:
Część I – Ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia majątkowe.
1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej.
3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk.

Część II – Ubezpieczenia komunikacyjne.
1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pojazdów.
2. Ubezpieczenie dobrowolne autocasco.
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pasażerów i kierowcy.
4. Assistance – nie dotyczy karetek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska 33-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska 33-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się