Dostawa i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

» Opis zapytania

1.Opracowanie projektu oraz wykonanie oznakowania i osłon na konstrukcji zadaszenia.
Oznakowanie należy wykonać w postaci paneli zawierających litery z nazwą
i logo Muzeum na dwóch frontach obiektu tj. na północnej i południowej. Natomiast osłony należy wykonać po stronie wschodniej i zachodniej.
1.1.Należy zastosować następujące materiały do wykonania oznakowań:
a)płyty poliwęglanowe komorowe o grubości min. 18 mm,
b)dedykowane profile aluminiowe do płyt poliwęglanowych,
c)litery należy wykonać jako przestrzenne (3D), podświetlone,
o wysokości nie mniejszej niż 0,8 m. Konstrukcja aluminiowa wypełniona płytą akrylową. Oświetlenie liter należy wykonać w technologii LED ze średnią mocą wypadającą na jedna literę nie większą niż 20 W.
1.2.Elementy osłon strony wschodniej i zachodniej w postaci nieregularnych trójkątów, należy wykonać z płyt poliwęglanowych o grubości min. 18 mm wspartej na konstrukcji aluminiowej.
Technologia montażu oznakowania oraz osłon nie przewiduje wiercenia otworów oraz spawania w istniejącej konstrukcji zadaszenia. Dopuszcza się montaż oznakowania i osłon w technologii uchwytów, obejm itp.

2.Opracowanie projektu i wykonanie podświetlenia ekspozycji zewnętrznej eksponatów.
Podświetlenie należy wykonać z podłużnych paneli w technologii LED o łącznej długości 40 m. Barwa oświetlenia biała zimna. Należy zastosować:
- instalację elektryczną niskonapięciową o max. napięciu znamionowym 12V
z odpowiednimi zabezpieczeniami,
- profil LED natynkowy wraz z kloszem mlecznym,
- taśmę LED 12 V o standardzie szczelności IP65,
- zasilacze modułowe LED umieszczone w hermetycznej skrzynce.
Dodatkowo elementem zamówienia są dwie lampy podświetleniowe wraz
z instalacją elektryczną. Lampy powinny spełniać standardy szczelności IP65
i być wyposażone w czujniki zmierzchowe. Instalacja elektryczna wykonana
z kabla zasilającego YDY 3 x 2,5 mm2, do ułożenia w gruncie z oznaczeniem ułożenia niebieską folią. Lampy mają być umieszczone na fundamentach, dopuszcza się wykonanie fundamentów z bloczków betonowych. Instalację zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyłącznikiem nadmiarowoprądowym B16.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 3
Warszawa 00-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
Warszawa 00-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się