Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach.
Zamówienie obejmuje:
1) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 – 5 cm z transportem urobku na odl. do 5 km,
2) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni jezdni na powierzchni 1053,6 m2,
3) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
4) ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej o grubości 5 cm,
5) regulacja pionowa: włazów kanałowych 8 szt., zaworów wodociągowych i gazowych 13 szt.,
kratek ściekowych ulicznych 3 szt.,
6) wykonanie ścieków ulicznych szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej na dł. 346 m,
7) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni na powierzchni 1031,65 m2,
8) ułożenie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1031,65 m2 – warstwa ścieralna gr. 3 cm.,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna w skład której wchodzi:
1) Projekt wykonawczy,
2) Przedmiar robót,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji w/w dokumentacja będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Zwycięstwa 37
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Gryfice
Plac Zwycięstwa 37
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się