Dostawa sonometrów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego.
2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sonometrów (mierników poziomu dźwięku) - w ilości 22 sztuk
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty dostawy, lecz nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego całości zamówienia nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków.
5. Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109,), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 15:00.
6. Wykonawca zobowiązany będzie również do umieszczenia na dostarczanym sprzęcie,
w dowolnej, trwałej formie, że przedmiotowa dostawa została zrealizowana przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W informacji tej ma być wykorzystane pełne logo Funduszu (dostępne na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl) z zachowaniem kolorystyki zgodnie z książką znaku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się