Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń drugiego piętra internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”.
2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, wykaz wycenionych elementów (załącznik nr 2 do umowy) oraz dokumentacja projektowa.
3. Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Modernizacja pomieszczeń obejmuje:

I Strop nad piętrem II
1. Prace demontażowe
- demontaż istniejących warstw sufitu nad II piętrem, zasadność usunięcia polepy zostanie ustalona w trakcie robót;

2. Prace nowe
- płyty podłogowe gipsowo-włóknowe zespolone – gr. 2 x 12,5 mm– specjalny system p.poż.
- płyty OSB SF-B gr. 25 mm (płyta OSB o klasyfikacji ogniowej B,s2,d0;
- drewniane belki istniejące zaimpregnować do stopnia NRO;
- wełna mineralna gr 10 cm;
- konstrukcja stalowa do płyt GKF, profile CD60 – 60x27x0,6 na wieszakach;
- paroizolacja z foli 0,2 mm;
- płyty GKF 2 x 15 mm w pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne GKFI wykonane w
specjalistycznym systemie p.poż;

II Piętro II
1. Prace demontażowe:
- rozbiórka fragmentów ścian nośnych i działowych;
- demontaż okładziny drewnianej ścian korytarza – boazeria wys. ok 160 cm;
- demontaż okładzin z płyt pilśniowych w pokojach – wys. ok 160 cm;
- rozbiórka murowanych ścianek działowych w łazienkach;
- demontaż okładzin z glazury w łazienkach;
- demontaż wyposażenia łazienek;
- demontaż stolarki drzwiowej;
- demontaż warstw podłogowych na korytarzu w pokojach i łazienkach z zachowaniem
sufitu podwieszanego na I piętrze z płyt GK;

2. Prace nowe:

- po demontażach wypełnienie ubytków i wykonanie tynków cem-wap;
- zamurowanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych, zgodnie ze zmienionym układem;
- wykonanie ścian działowych z płyt GK na stelażach metalowych;
- wykonanie podłóg – obudowa stropu nad I piętrem – do klasy REI 60;
- wykonanie sufitów podwieszanych - obudowa stropu nad piętrem II do klasy REI 60;
- malowanie ścian i sufitów;
- wykonanie okładzin ceramicznych ścian i podłóg;
- montaż stolarki drzwiowej;
- montaż sprzętu i mebli;

Wentylacja

Wykonać wentylację wywiewną we wszystkich pomieszczeniach II piętra;

Instalacje sanitarne

- instalacje CO należy wykonać zgodnie z projektem z tą różnicą, że zamiast rur miedzianych zastosować rury ze stali węglowej łączone na zacisk, instalacje wod-kan i hydrantową wykonać zgodnie z projektem.

Instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się