DOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 tabletów dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Uniwersytet dostępny. ,,Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” dofinansowanego za środków europejskich.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia.
6. Wymagany okres gwarancji obejmujący tablety – 24 miesiące.
7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Waszyngtona 4/8
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Waszyngtona 4/8
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się