Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi na działkach o nr ewdn. 2251/2 , 2252/41,2252/6 w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID o długości około 995 mb 2. Zakres objęty zamówieniem. Zamówienie obejmuje: - wykonanie mapy do celów projektowych - wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego drogi wraz z kanalizacja deszczową i Chodnikami – w 4 egz.+ wersja elektroniczna PDF - wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania, - wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym mapy z projektami ewentualnymi podziału nieruchomości, - wykonanie dokumentacji geotechnicznej - wykonanie Specyfikacji Techn., Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu inwestorskiego, - w 2 egz + wersja elektroniczna PDF - opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ, - wyznaczenie projektów podziału na gruncie ( jeżeli będzie wymagane) - sprawowanie nadzoru autorskiego. Uwaga: Teren osiedla Niwa posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Głogów Małopolski 36-060
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski 36-060
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się