Zakup sprzętu K-O

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu K-O” wg opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielono na V części. W ramach części I, II, III, IV, V Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań, jednakże w ramach jednego zadania Wykonawca musi zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w skrócie SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

1. Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się