Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin-Kowale km 0+562,00 – 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 7 cm – 9 079,41 m2, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 10 cm – 2 859,00 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 8 519,61 m2,
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Adamówka 97
Adamówka 37-534
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Adamówka
Adamówka 97
Adamówka 37-534
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się