Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard
2) Wykaz zamawianego sprzętu i środków ochrony osobistej określa formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ;
3) Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dostawy określa załącznik nr 5 SIWZ.
4) Dostawa będzie zrealizowana loco siedziby poszczególnych odbiorców (po uprzedniej zapowiedzi telefonicznej). Wykaz poszczególnych odbiorców i określa załącznik nr 6 SIWZ.
3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy – określa wzór umowy (§ 1 ) - załącznik nr 4 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się