ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA O BARDZO WYSOKIEJ REAKTYWNOŚCI DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
Planowana ilość zamówenia wapna w 2021 roku wyniesie ok. 1248 t (+/-20%).
Wapno dostarczane będzie sukcesywnie w odstępach ok. tygodniowych w ilościach ok. 26t na tydzień. Dostawy realizowane będą cysternami samowyładowczymi.
Dostawca zapewni pneumatyczne wyładowanie wapna do silosów z przyłączem dostosowanym
do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75mm).
Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Dostawca.
Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00
po wcześniejszym przesłaniu zamówienia w formie e-maila na podany w ofercie i umowie adres
w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Dostawy realizowane będą loco Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4.
Przy każdorazowej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii dostarczanego wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie
oraz odczyt z ważenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej
oraz ilościowej dostarczonej partii wapna.

2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Reaktywność t60 – maksymalnie 45 sekund
CaO + MgO - min. 93,0%
MgO – max. 1,0%
SO3 - max. 0,5%
CO2 - max. 4,0%
Sito 0,09 mm- max 6,0%
Sito 0,2 mm max 1,0%

3. Podane parametry techniczno - użytkowe podane w niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie lub niespełnienie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
4. Wymagane świadectwa i atesty.
4.1 Oferowane przez wykonawcę wapno ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Dokumenty załączone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.UWAGA!
Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.