Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych”. Adaptacja zakresem obejmuje prace związane z przebudową oraz rozbudową i dotyczy części parterowej i piętra. Projektowane zmiany dotyczą robót rozbiórkowych, częściowej przebudowy i rozbudowy wnętrza remizy OSP, dachu budynku oraz przebudowy schodów wewnętrznych łączących parter z piętrem.
Budynek będzie nadal nie podpiwniczony i zlokalizowany ścianą szczytową po granicy. Strop nad parterem żelbetowy wylewany na budowie. Podciągi i słupy żelbetowe wylewane na budowie. Liczba kondygnacji w przedmiotowym budynku: parter z poddaszem użytkowym. Projektowane w/w roboty budowlane będą realizowane według opracowanej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budynku - stan surowy zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze robót, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:15


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 45
Brańszczyk 07-221
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
Brańszczyk 07-221
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się