Wykonanie robót budowlanych dla zadania ”Ścieżka Aktywizacyjna – miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej

» Opis zapytania

Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, przygotowawcze,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek ścieżki,
- montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej,
- montaż urządzeń małej architektury,
- wykonanie monitoringu wraz z trzema kamerami,
- wykonanie trawnika,
- pozostałe prace wykończeniowe, pomocnicze i towarzyszące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się