Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odkrytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja basenu w Leksandrowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odkrytej pływalni dla zadania pn: „Modernizacja basenu w Leksandrowej” wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowy Wiśnicz
ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się