Remont drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
roboty budowlane polegające na remoncie drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka, w zakres których będą wchodziły m.in. prace:
a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
b) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku stabilizowanego spoiwem (cementem),
c) wykonanie ław pod krawężniki i krawężników betonowych,
d) wykonanie konstrukcji podbudowy dróg i zjazdów
e) wykonanie nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej,
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach
g) wykonanie pobocza chłonnego z kruszywa łamanego,
h) wykonanie regulacji pionowych studzienek dla włazów kanałowych, studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wodnych, gazowych,
i) wykonanie projektów zastępczej organizacji oraz docelowej organizacji ruchu,
j) wykonanie oznakowania drogowego pionowego (montaż i demontaż oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót),
k) Wykonanie oznakowania drogowego docelowej organizacji ruchu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się