Zabudowa wyrwy na rzece Gwda przy wale przeciwpowodziowym w miejscowości Piła – dokumentacja projektowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień dla zadania pn.: „Zabudowa wyrwy na rzece Gwda przy wale przeciwpowodziowym w miejscowości Piła”, gm. Piła, pow. pilski, województwo wielkopolskie.
Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest zabudowa wyrwy prawego brzegu rzeki Gwdy, tym samym zabezpieczenie brzegów rzeki Gwdy oraz terenów przyległych przed ujemnymi skutkami pogłębiania się erozji brzegowej na przedmiotowym odcinku. Zabudowa będzie polegała na odtworzeniu wymytego brzegu oraz zabezpieczeniu go umocnieniami przed skutkami erozji brzegowej. Długość zabezpieczanego odcinka wynosi ok. 110 m. Przedmiotowa wyrwa zlokalizowana jest w pobliżu wału przeciwpowodziowego. Zaniechanie zabezpieczenia brzegu rzeki Gwdy grozi dalszym wymywaniem oraz przerwaniem ww. wału, a w przypadku stanu powodziowego – zalaniem części Miasta Piły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się