Budowa sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) w miejscowości Bachórzec, Gmina Dubiecko – etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa głównej sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w miejscowości Bachórzec, Gmina Dubiecko – etap I:
1.1 kanalizacja grawitacyjna:
- fi 200 PCV – 1653 m
- fi 160 PCV – 840 m
1.2 kanalizacja tłoczna:
- fi 110 PE – 263 m
- fi 90 PE – 220 m
1.3 przewiert pod drogą:
- stal fi 200 stal – 52 m
1.4 przepompownie ścieków:
- P-18 fi 1200 z rozdzielnią energetyczną i systemem zdalnego monitoringu, materiał: polimerobeton, armatura ze stali kwasoodpornej,
- P-19 fi 1200 z rozdzielnią energetyczną i systemem zdalnego monitoringu, materiał: polimerobeton, armatura ze stali kwasoodpornej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej oraz Przedmiarach robót – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiary nie stanowi podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Przemyska 10
Dubiecko 37-750
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
Dubiecko 37-750
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się