Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest:
Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance
Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żnińska 8
Gąsawa 88-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
Gąsawa 88-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się