Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest wycinka 86 drzew, usunięcie 9 wywrotów z koryta rzeki oraz ogłowienie drzewa trzypniowego zlokalizowanych na działkach powierzchniowych wód płynących na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wraz ze złożeniem na terenie obok miejsca wycinki lub z transportem pozyskanego drewna na place magazynowe (miejsca wskazane w tabeli).
2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
• Część 1. Wycinka drzew na terenie NW Międzyrzecz (zgodnie z załączoną tabelą drzew do wycinki),
• Część 2. Wycinka drzew na terenie NW Nowy Tomyśl (zgodnie z załączoną tabelą drzew do wycinki),
• Część 3. Wycinka drzew na terenie NW Wolsztyn (zgodnie z załączoną tabelą drzew do wycinki).

Do zadań wykonawcy należy przeprowadzenie oględzin drzew przed wycinką pod kątem obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew przewidzianych do usunięcia.
W przypadku stwierdzenia obecności ptaków i nietoperzy, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew przewidzianych do usunięcia należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (wykonanie warunków i obowiązków nałożonych przez RDOŚ leży po stronie wykonawcy).
Wycinki drzew nie mogą naruszać zakazów w stosunku do wszystkich gatunków chronionych wymienionych w Rozporządzeniach:
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U z 2014 r., poz. 1409), grzybów (Dz.U z 2014., poz. 1408) oraz z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się