Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/60/HP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez przebudowę budynku oraz montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi.
2. Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.
3. Termin wykonania zamówienia:
- do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie projektu budowlanego i złożenie go w Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
- do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR).
W odniesieniu do nadzorów autorskich: na wezwanie Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się