Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni w ramach projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym”.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni garncarskiej w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy wykaz oraz opis dostarczanego wyposażenia stanowi:
3.1.1. Opis wyposażenie pracowni garncarskiej - załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 12
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Grybów
Rynek 12
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się