Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Pole Szczerców. Pompownia S-4 wraz z rurociągami tłocznymi do osadnika 2-Sz" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu dla PGE GiEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów