Zakup obuwia roboczego dla członków ZRM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup obuwia roboczego dla członków ZRM szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany, niepowystawowy, wykonany ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia - 24 miesięcy od daty dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Obuwie

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się