Zakup energii dla grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użytkowanych przez uczestników grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w 2021
roku.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
a) część I – zakup energii dla wszystkich obiektów grupy zakupowej Gminy Miasto
Stargard w 2021 roku z wyłączeniem oświetlenia ulicznego i parkowego oraz
sygnalizacji świetlnej;
b) część II – zakup energii dla oświetlenia ulicznego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnej utrzymywanych przez Gminę Miasto Stargard.
Przedmiotem zamówienia objęty jest również zakup energii dla ewentualnych nowo utworzonych w okresie realizacji umowy punktów poboru na warunkach
przeprowadzonego postępowania. Bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej. Zgłoszenie operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) umów
sprzedaży energii elektrycznej, w tym przeprowadzenia ewentualnej procedury zmiany sprzedawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się